Rap to nie zabawa

Strona o muzyce, nie tylko rap

Współpraca

34 W08 20 p38 rd4 z10 y20 pa9 a82 d24 k8e u08 60 c90 hcd ę60 cf6 i08 d5 w47 s20 p39 ó38 ł20 p38 ra9 a60 c10 y08 0e (5a n20 p55 .08 20 p8e u66 bfc lf6 i24 ka9 a60 c54 jf6 i08 a9 a38 r60 t10 y24 k8e u38 ł8e u08 47 s20 p23 o5a n47 s23 o38 r23 od5 wa9 a5a nfe eb5 g23 o08 5a na9 a08 5a na9 a47 sd4 zfe e54 j08 47 s60 t38 r23 o5a nf6 ife eb1 )08 d4 za9 a60 c90 hcd ę60 ca9 ada m10 y08 82 d23 o08 24 k23 o5a n60 ta9 a24 k60 t8e u08 20 p23 o20 p38 rd4 zfe ed4 z08 47 sfe e38 rd5 wf6 i47 s08 https://20 p8e u66 bfc l55 .20 pfc l